Sl.No Company Name Student(s) Name Department
1 TCS 1. Mr. Andre Arun Selvaradja B.Sc (CS)
2 Prodapt Solutions Pvt Ltd 1. ASHA.A2. KASTHURI.G3. REVATHI.K

4. AMUDHAN.A

5. ANDRE ARUN SELVA RAADJA.A

6. BALAMURUGAN.G

7. PRAVEEN KUMAR.J

B.Sc (CS)
1. GAYATHRI.V2. JAYAPRIYA.R3. RAJALAKSHMI.E

4. MANOBABU.P

5. NAGARAJ.G

6. RAJA.S

7. SARANKUMAR.D

8. SHYAMSANKAR.K

9. UDHAIYA KUMAR.R

10. VIGNESH.K

BCA
3 Sans Pareil IT Services Private Limited 1. Mr. Santhakumar2. Mr. Santhosh Kumar MCA
4 Dream Zone 1. Mr. Mayavan MCA
5 ATOS 1. Sangeetha

2. Ishwarya

MCA